Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

Oravský hrad - nádvoří zdola

Oravský hrad - nádvoří zdola