Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

Rekonstrukce pohanské svatyně (Pohansko)

Rekonstrukce pohanské svatyně (Pohansko)