Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

PM 1014

PM 1014

Šperky inspirované kurzem Babí léto Martiny Buriánové