Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

PM 1014 c

PM 1014 c

Šperky inspirované kurzem Babí léto Martiny Buriánové