Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

PM 1010

PM 1010

Šperky inspirované kurzem Babí léto Martiny Buriánové