Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

PM 1008 b

PM 1008 b

Šperky inspirované kurzem Babí léto Martiny Buriánové