Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

PM 1007 a

PM 1007 a

Šperky inspirované kurzem Babí léto Martiny Buriánové