Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

Barevné kolo

Barevné kolo

Barevné kolo - varianta s primárními a sekundárního barvami