Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

Vícevrstevná pasparta (obr. Zdeněk Hajný)

Vícevrstevná pasparta (obr. Zdeněk Hajný)