Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

Vícevrstevná pasparta (obr. Zdeněk Hajný) - ve stadiu vývoje

Vícevrstevná pasparta (obr. Zdeněk Hajný) - ve stadiu vývoje