Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

Z výstavy přerovských krajkářek

Z výstavy přerovských krajkářek