Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

Jeden z mnoha větrných mlýnů

Jeden z mnoha větrných mlýnů