Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

Alkmaar - cesta podél kanálu

Alkmaar - cesta podél kanálu