Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

Kabelka z přírodnin - detail

Kabelka z přírodnin - detail

Materiál - použity jehlice z borovice Douglasky, nasbírané v botanické zahradě v Troji. Material of a handbag - the pine-needles of Douglas pine, collected in Botanical garden