Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

Detail pásku

Detail pásku

Detail of a belt - a free-style lace