Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

Herdule - kompozice

Herdule - kompozice

My pillows - composition