Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

Dlouhá herdule na šály

Dlouhá herdule na šály

A long roll pillow (for big pieces of lace)