Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

Herdule na klobouk

Herdule na klobouk

A rotund pillow (for making hats)