Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

Podzimní (listoví) tanečníci

Podzimní (listoví) tanečníci