Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

Foto z vyučování - jak to poskládat?

Foto z vyučování - jak to poskládat?