Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

Foto z vyučování - soustředění

Foto z vyučování - soustředění