Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

Jana - kam dát tu svatozář ???

Jana - kam dát tu svatozář ???