Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

Průhled

Průhled

Malba technikou Encaustic