Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

Práce na kurzu s dlátem

Práce na kurzu s dlátem