Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

Schneeberg náměstí - a ještě paličky

Schneeberg  náměstí - a ještě paličky

Jeden z nejkrásnějších dojmů - po celém náměstí klapaly stále dřevěné barevné paličky rozvěšené na provazech ....