Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

Schneeberg náměstí - všude samé paličky

Schneeberg náměstí - všude samé paličky