Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

Z výstavy paní Ulrike Löhr - báseň o růži, která inspirovala krajku

Z výstavy paní Ulrike Löhr - báseň o růži, která inspirovala krajku