Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

Bad Hindelang

Bad Hindelang

Bad Hindelang (krajkářský kongres - z prodejní haly)