Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

Iva Prošková a Dana Mašková

Iva Prošková a Dana Mašková