Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

Romana Kdýrová

Romana Kdýrová

Z výstavy Klubu Inspirace Krajka a drát