Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

Pozdrav z hlubin pravěku

Pozdrav z hlubin pravěku

Z výstavy Klubu Inspirace Krajka a drát