Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

Kabelka na 2. místě - Alena Šestáková

Kabelka na 2. místě - Alena Šestáková

Z výstavy kabelek VSUŘ (krajka a kůže)