Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

Betlém před Betlémskou kaplí

Betlém před Betlémskou kaplí