Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

Z módní přehlídky VSUŘ - 3D fraktál (L. Kudrnová)

Z módní přehlídky VSUŘ - 3D fraktál (L. Kudrnová)