Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

Z výstavy VSUŘ - prostírání (H. Ludvíková)

Z výstavy VSUŘ - prostírání (H. Ludvíková)