Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

B1020

B1020

B1020 Funny náramek s korálkem (inspirovaný tvorbou Evy Haškové) 350 Kč