Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

B1018

B1018

B1018 Funny náramek s korálkem (inspirovaný tvorbou Evy Haškové) 350 Kč