Nejprve se nauč pravidla. A potom je poruš, je-li to pro dobro věci.

B1016

B1016

B1016 Funny náramek s korálkem (inspirovaný tvorbou Evy Haškové) 350 Kč